Blogiarhiiv

kolmapäev, 31. mai 2023

Caesari nihe

Caesari krüptograafia on üks vanimaid ja lihtsamaid salakirjastamismeetodeid, mis sai oma nime Rooma keisri Julius Caesari järgi. See meetod põhineb tähtede nihutamisel kindlale arvule positsioonidele tähestikus.

Caesari krüptograafia põhimõte on järgmine: iga täht asendatakse teise tähega, mis on teatud arvu positsioone tähestikus edasi või tagasi nihutatud. Tavaliselt kasutatakse selleks ingliskeelset tähestikku, kus on 26 tähte.

Näiteks võib kasutada nihutamist kolme koha võrra edasi. Sel juhul asendatakse täht "A" tähega "D", "B" tähega "E", "C" tähega "F" jne. Sõna "Tere" kodeeritakse sel juhul sõnaks "Whuh".

Vastuvõtja, kes teab salakirja, saab sõnumi dekodeerida, liigutades tähti vastupidises suunas. Kui ta saab sõna "Whuh", siis teades, et kasutati nihet kolm koha võrra tagasi, dekodeerib ta sõna sõnaks "Tere".

Caesari krüptograafia oli lihtne meetod, mida kasutati antiikajal, et salakoodisõnumeid edastada. Tänapäeval peetakse seda pigem lihtsaks ja ebaturvaliseks salakirjastamise meetodiks, kuna selle lihtsuse tõttu on seda lihtne murda ja dešifreerida.

esmaspäev, 29. mai 2023

Vene - Ukraina sõda | 21. nädal


Interaktiivne  Google Map

21. nädala tähtsamad sündmused:

 1. Nädala teises pooles oli Kiiev massiivsete drooni- ja raketirünnakute sihtmärgiks
 2. Belgorodi oblastis korraldasid korraliku segaduse Vene vabadusvõitlejad
 3. Venelased takistavad viljaleppe täitmist Pivdennõi sadamast
 4. Venemaa ja Valgevene leppisid kokku tuumarelvade Valgevenesse toomise reeglites
 5. Sagenenud on droonirünnakud Vene piiriäärsetel aladel
 6. Sagenenud on Ukraina raketirünnakud okupeeritud Zaporižžjas asuvatele sõjaga seotud objektidele
 7. Poolas on alanud Ukraina pilootide väljaõpe F-16 reaktiivlennukite juhtimisekspühapäev, 28. mai 2023

Veel vandenõuteooriaid

Kuu maandumise võltsimine: Väidetakse, et Apollo 11 Kuu maandumine oli võltsitud ja osa suuremast salajast plaanist.

GMO-de varjatud oht: Vandenõuteooriates väidetakse, et geneetiliselt muundatud organismid (GMO-d) on tegelikult ohtlikud tervisele ja keskkonnale ning nende levitamine on osa suuremast kontrolli ja kasumiteenimise plaanist.

HAARP: Vandenõuteooriates väidetakse, et HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) projekt, mis tegeleb atmosfääriuuringutega, omab tegelikult salajasi võimeid ilmastiku ja mõtete kontrollimiseks.

Vaktsiinid: Vandenõuteooriad seostavad vaktsiine erinevate terviseprobleemidega ning väidavad, et need on osa suuremast meditsiini- ja farmaatsiatööstuse kontrolli plaanist.

5G: Vandenõuteooriates väidetakse, et 5G tehnoloogia on tegelikult ohtlik tervisele ning seda kasutatakse salajaste kontrollimehhanismide loomiseks.

Kliimamuutuse pettus: Vandenõuteooriad väidavad, et kliimamuutus on pettuslik kontseptsioon, mida kasutatakse kontrollimehhanismina ning globaalsete võimustruktuuride edendamiseks.

Ülemaailmne depopulatsioon: Vandenõuteooriates väidetakse, et maailma võimuladvikul on tegelikult plaan rahvastiku vähendamiseks ja depopulatsiooni läbiviimiseks salajaste meetmete kaudu.

Maavälised kohtumised: Vandenõuteooriates väidetakse, et valitsused ja võimustruktuurid on salaja kohtunud maaväliste tsivilisatsioonidega ning hoidevad seda teavet avalikkuse eest varjul.

Hologrammtehnoloogia: Vandenõuteooriates väidetakse, et mõned suured sündmused nagu terrorirünnakud või loodusõnnetused on tegelikult loodud hologrammtehnoloogia abil, et kontrollida ja manipuleerida massidega.

laupäev, 27. mai 2023

Väärinfo liigid

 


Desinformatsioon (disinformation):

Desinformatsioon on tahtlikult levitatud valeinfo, mis on loodud inimeste eksitamiseks, avaliku arvamuse mõjutamiseks või teatud eesmärkide saavutamiseks. Selle eesmärk võib olla poliitiline, majanduslik, ideoloogiline või muu sarnane. Desinformatsioon võib hõlmata valeandmeid, väljamõeldud lugusid, manipuleeritud fotosid või videoid ning võib levida erinevate kanalite, nagu sotsiaalmeedia või propagandameedia, kaudu.

Eksitav info (misinformation):

Eksitav info on ebaõige või ebatäpne info, mis võib olla tahtlikult või tahtmatult levitatud, kuid ilma selge kavatsuseta eksitada või kahjustada. See võib tuleneda valest tõlgendamisest, vigadest, spekulatsioonidest või teabe puudumisest. Eksitav info võib levida kiiresti läbi erinevate kanalite, sealhulgas meedia, interneti või suhtlusvõrgustike.

Kahjustav info (malinformation):

Kahjustav info on tahtlikult levitatud vale või moonutatud info, mille eesmärk on teistele kahju tekitada, neid laimata, solvata või diskrediteerida. Selle võib olla loonud kellegi isiklikud huvid, vaenulikkus või soov kahjustada kellegi mainet. Kahjustav info võib sisaldada valeväiteid, laimu, isiklikke rünnakuid või muud agressiivset sisu.

On oluline märkida, et kuigi need mõisted erinevad üksteisest, võivad piirid nende vahel olla mõnikord hägused, kuna info levik ja tõlgendamine võivad olla keerulised ning kavatsused võivad olla raskesti kindlaks määratavad.

reede, 26. mai 2023

Stressi mõjud ja faktorite pingerida


 1. Otsene oht elule või tervisele: Näiteks sõda, terrorismirünnakud, loodusõnnetused või füüsilise väärkohtlemise oht.
 2. Tõsine terviseprobleem: Diagnoositud tõsine haigus, vigastused või kroonilised terviseprobleemid.
 3. Traumaatiline sündmus: Näiteks õnnetus, vägivald, seksuaalne väärkohtlemine või looduskatastroof.
 4. Suur elumuutus: Lahutus, lahkuminek, lähedase kaotus, töökoha kaotus või kolimine.
 5. Pidev stress tööl: Kõrge töökoormus, ebasoodne töökeskkond, pidev surve või konfliktid kolleegide või ülemustega.
 6. Raskused isiklikes suhetes: Pinged pereliikmete, partneri või sõpradega, pidevad konfliktid või lahknevad väärtushinnangud.
 7. Majanduslikud probleemid: Suured võlgnevused, rahalised raskused, töötusest tingitud finantsiline stress.
 8. Ajapuudus ja kiirustamine: Pidev kiirustamine, ajapuudus, mitme ülesande täitmine korraga.
 9. Pikaajaline ülekoormus: Pidev stressi ja ülekoormuse tunne ilma piisava puhkuse ja taastumiseta.
 10. Igapäevased väiksemad stressifaktorid: Väikesed konfliktid, liiklusummikud, ebasoodsad ilmastikutingimused või tehnoloogilised probleemid.

kolmapäev, 24. mai 2023

Kommunikatsiooni reeglid ajakirjdusliku rünnaku vastu ja tegutsemisskeem

Ajakirjanduslik rünnak võib olla tõsine väljakutse, kuid kommunikatsiooni reeglite järgimine võib aidata vastata sellele professionaalsel ja tõhusal viisil. Siin on mõned olulised reeglid ajakirjandusliku rünnaku vastu:

 1. Säilita rahulikkus ja professionaalsus: Oluline on säilitada rahulikkus ja mitte laskuda emotsioonide või vihakõne tasemele. Olles professionaalne, aitad tugevdada oma usaldusväärsust ja usaldust lugejate või vaatajaskonna seas.
 2. Kontrolli teavet: Veendu, et saad kogu vajaliku teabe ja faktid enne vastamist ajakirjanduslikule rünnakule. Kontrolli allikaid, kinnita andmeid ja otsi täielikku pilti enne avaliku vastuse andmist.
 3. Vastamine adekvaatse ajaraamistiku piires: Reageeri rünnakule õigeaegselt, et vältida spekulatsioonide või valeinformatsiooni levikut. Kiire ja adekvaatne vastus aitab hoida kontrolli olukorra üle.
 4. Selgita oma seisukohta: Selgita oma seisukohta, faktide alusel, ilma emotsioonidele liigselt toetumata. Paku põhjendusi ja tõendusmaterjali, et toetada oma seisukohta ja kummutada võimalikud valed või eksitavad väited.
 5. Jää avatuks dialoogile: Võimalda ajakirjanikel küsimusi esitada ja vasta nendele viisil, mis näitab sinu valmisolekut avatud ja konstruktiivseks dialoogiks. Ära ignoreeri küsimusi, vaid vasta ausalt ja selgelt.
 6. Pöördu õiguste kaitseks spetsialistide poole: Kui rünnak hõlmab ebaseaduslikku tegevust, valeta teavet või laimu, pöördu juriidiliste ekspertide poole, et kaitsta oma õigusi ja kaaluda õiguslikke meetmeid vastavalt kohalikele seadustele.
 7. Õpi ja paranda: Iga rünnak võib olla õppimisvõimalus. Hinda oma vastust, analüüsi olukorda ja tee vajadusel muudatusi kommunikatsiooni strateegias, et tulevikus paremini toime tulla sarnaste olukordadega.

On oluline märkida, et iga ajakirjandusliku rünnaku olukord võib olla erinev, ja seetõttu võib vastamisviis ja kommunikatsioonireeglid varieeruda. Konsulteeri alati oma organisatsiooni kommunikatsioon.

Tegutsemisskeem

 1. Kogu ja analüüsi teavet:

  • Kogu kõik olemasolev teave rünnaku kohta.
  • Analüüsi allikaid ja kontrolli fakte.
  • Mõista olukorra täielikku pilti.
 2. Määratle vastuse eesmärk:

  • Selgita selgelt, milline on vastuse eesmärk.
  • Kas soovid selgitada faktivigu, vaidlustada ebatäpseid väiteid või kummutada valeinformatsiooni?
 3. Kujunda vastusstrateegia:

  • Säilita rahulikkus ja professionaalsus.
  • Kasuta faktidel ja tõenditel põhinevat lähenemist.
  • Olge selge ja konkreetne oma vastustes.
  • Vältige süüdistamist või vasturünnakuid.
 4. Koosta avalik vastus:

  • Alguses väljenda muret rünnaku üle ja kinnita, et oled teadlik sellest.
  • Selgita faktivigu või väärarusaamu, toetudes tõenditele.
  • Ole lühike, selge ja konkreetne.
  • Võimalusel paku täiendavat teavet või selgitusi, et täita lünklikke teadmisi.
 5. Jälgimine ja reageerimine:

  • Jälgi vastuse mõju ja avalikkuse tagasisidet.
  • Vajadusel reageeri täiendavate avalike avaldustega või kohanda vastuse strateegiat vastavalt olukorrale.
 6. Sisekommunikatsioon:

  • Jaga teavet vastuse kohta oma meeskonnaga.
  • Veendu, et organisatsioon kõneleb ühest suust.

teisipäev, 23. mai 2023

Piibli tundmise kasulikkusest otsustamisprotsessis

 

Eetilised juhised: Piibel sisaldab moraalsed ja eetilised juhised, mis võivad olla kasulikud otsuste tegemisel. Piibellikud põhimõtted nagu armastus, ausus, õiglus ja kaastunne võivad aidata teil kujundada oma väärtushinnanguid ja juhendada teie otsuste tegemist.

Tarkuse allikas: Piibel sisaldab palju tarkuseterasid ja õpetusi, mis võivad aidata teil mõista elu ja selle väljakutseid. Piibli kaudu saate õppida tarkuse põhimõtteid, mis võivad olla juhendiks keerukate otsuste tegemisel.

Jumalik juhendamine: Usklikud inimesed usuvad, et Piibel on Jumala sõna ja et see võib pakkuda juhiseid ja juhtimist nende elus. Nad võivad kasutada Piiblit palvetamisel ja otsuste tegemisel, et saada Jumalalt tarkust ja juhendamist.

Elu näited: Piibel sisaldab ka palju jutustusi ja lugusid, mis kirjeldavad erinevate inimeste kogemusi, nende otsuste tagajärgi ning nende suhteid Jumalaga. Nende lugude kaudu võite saada inspiratsiooni ja õppida teiste kogemustest, mis võivad aidata teil oma otsustamisprotsessis.

Mõtisklemine ja eneserefleksioon: Piibli tekstid võivad pakkuda mõtlemisainet ja eneserefleksiooni. Läbi piibelliku kirjanduse lugemise ja kaalumise võite süveneda erinevatesse teemadesse ning saada uusi perspektiive, mis võivad mõjutada teie otsustamisprotsessi.

esmaspäev, 22. mai 2023

Vene - Ukraina sõda | 20. nädal

Interaktiivne Google Map 
20 nädala tähtsamad sündmused:

 • Vene pool väidab, et Bahmut on võetud, Ukraina mitte
 • Zelenski väisas Londonit, Araabia Liiga kohtumist ja G-7 kohtumist Jaapanis - saavutas F-16 hävitajate lubamise Ukraainale
 • Vene väed sooritavad hilja õhtu ja vara hommikult kombineeritud rünnakuid (droonid ja raketid) Ukraina taristule
 • Viljalepe pikenes kahe kuu võrra
 • Altkäemaksu võtmise eest vahistati Ukraina Ülemkohtu esimees


pühapäev, 21. mai 2023

Ideoloogia struktuur. Vene maailma ja Dugini ideoloogia näide

 

KomponentKirjeldus
PõhiväärtusedIdeoloogia aluseks olevad põhiväärtused või põhimõtted
Filosoofiline alusIdeoloogia toetumine teatud filosoofilisele raamistikule või ideedele
Ideoloogilised põhimõttedSpetsiifilised põhimõtted ja veendumused, mis juhivad ideoloogia mõtlemist ja poliitikat
Poliitilised seisukohadIdeoloogia rakendamine poliitilistes seisukohtades, mis põhinevad ideoloogilistel põhimõtetel
Praktilised rakendusedIdeoloogia poliitiliste seisukohtade elluviimine ja praktiline rakendamine
KomponentKirjeldus
PõhiväärtusedSlavofiilsed väärtused, nagu traditsioonid, kultuuriline identiteet, religioossed uskumused ja rahvuslik uhkus
Filosoofiline alusPõhineb ideel "Vene eripärast", mis väidab Venemaa ainulaadset rolli maailmas ja õigustab oma erilist poliitilist tee
Ideoloogilised põhimõttedNõuab Venemaa kultuuri ja väärtuste edendamist, emakeelse hariduse tähtsustamist, rahvusliku ühtsuse taastamist
Poliitilised seisukohadToetab tugevat riiklikku juhtimist, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmist, konservatiivset sotsiaalpoliitikat
Praktilised rakendusedVõimendab vene keele ja kultuuri propageerimist, nõuab ajaloo ümberhindamist ja riikliku identiteedi tugevdamist
Sõjaline jõud UkrainasÕigustab sõjalise jõu kasutamist Ukrainas "Vene maailma" kaitsena, toetab separatistlikke jõude, annekteerib Krimmi ja sekkub Ukraina konflikti
KomponentKirjeldus
Geopoliitiline teooriaPõhineb Dugini geopoliitilisel teoorial, mis rõhutab suurriikide võitlust ja territooriumide kontrolli strateegilise tähtsusega asukohtade üle
Neljanda poliitika ideePropageerib "neljanda poliitika" ideed, mis ühendab traditsioonilise konservatiivsuse, natsionalismi, sotsialismi ja radikaalse revolutsioonilisuse elemente
Euraasia ideeTunnustab Euraasia kontinendi kui geopoliitilise jõu tähtsust ja propageerib tugevat Euraasia föderatsiooni
Kultuuriline traditsionalismToetab traditsioonilisi väärtusi, kultuurilist identiteeti ja vastuseisu liberaalsele läänelikule mõjule
Multipolaarne maailmakordPooldab multipolaarset maailmakorda, kus erinevad suurriigid jagavad jõu ja mõjuvõimu ning vältivad ühe domineeriva jõu tekkimist

laupäev, 20. mai 2023

Populaarsed sotsiaalmeedia platvormid Eestis

Facebook: Facebookil oli Eestis 2021. aasta lõpu seisuga üle 1,2 miljoni kasutaja.

Instagram: Instagramil oli Eestis 2021. aasta lõpu seisuga umbes 900 000 kasutajat.

LinkedIn: LinkedInil oli Eestis 2021. aasta lõpu seisuga üle 570 000 kasutaja.

Twitter: Twitteri kasutajaskond on 244 600*

YouTube: YouTube'il on Eestis märkimisväärne kasutajate arv - 1 070 000*

Allikas: ChatGPT ja Mis värvi on majandus?, 2023*

reede, 19. mai 2023

10 organisatsiooni, mis pakuvad huvi vandenõuteoreetikutele

Illuminaadid: Salajane organisatsioon, millele omistatakse ulatuslikku varjatud võimu ja kontrolli maailma sündmuste üle.

Vabamüürlased: Väidetakse, et vabamüürlaste organisatsioonil on mõju poliitikale, majandusele ja ühiskonnale ning nad tegutsevad salajaste rituaalide ja mõjutustegevuse kaudu.

Bilderbergi grupp: Kohtumised, kus mõjukad inimesed poliitika, äri ja meedia valdkonnast arutavad globaalseid teemasid, kuid mida seostatakse ka vandenõuteooriatega.

Trilateraalne komisjon: Väidetakse, et see rühmitus mõjutab globaalseid otsuseid ning et see koosneb poliitikutest, ärimeestest ja mõtlejatest.

Maailma valitsus: Vandenõuteooriad viitavad maailma valitsusele, mis väidetavalt kontrollib kõike varjatult ja otsustab maailma sündmuste üle.

NWO (New World Order): Vandenõuteooriates väidetakse, et NWO on salajane jõud, mis püüab luua uut ülemaailmset valitsust ja kontrolli maailma üle.

Area 51: Vandenõuteooriates seostatakse Area 51-d UFO-de, salajaste tehnoloogiate ja välismaalastega.

Rothschildid: Perekond, keda peetakse vandenõuteooriates mõjuvõimsaks jõuks rahanduse ja globaalse võimu taga.

9/11 vandenõu: Vandenõuteooriad väidavad, et 11. septembri terrorirünnakud olid sisetöö ja osa suuremast plaanist.

Chemtrails: Vandenõuteooriates väidetakse, et lennukid jätsid tahtlikult jälgi taevasse, mis sisaldavad keemilisi aineid, mis mõjutavad rahvast.

kolmapäev, 17. mai 2023

Venelaste tosin identiteedi punkti koos kommentaaridega

 1. Чтить великих предков. (Austada suuri esivanemaid): Venelased hindavad oma ajalugu ja suurte esivanemate panust. Nad austavad tuntud kirjanikke, kunstnikke, teadlasi, poliitikuid ja teisi isikuid, kes on andnud olulise panuse Venemaa kultuuri ja ajaloo kujundamisel.
 2. Спасибо деду за Победу. (Aitäh vanaisale võidu eest): Sõjaga seotud mälestused, eriti Teise maailmasõja võit, on venelastele väga olulised. Nad väärtustavad ja austavad sõjas osalenud põlvkondi, kes panid tohutuid pingutusi ja ohverdasid end riigi nimel.
 3. Человек человеку брат. (Inimene on inimesele vend): See väljend rõhutab solidaarsust ja vastastikust toetust inimeste vahel. Venelased peavad oluliseks üksteise aitamist, ühistegevust ja perekonna ning kogukonna sidusust.
 4. Бог есть Любовь. (Jumal on armastus): Vene õigeusk on sügavalt juurdunud venelaste kultuuris ja identiteedis. Nad peavad usku oluliseks ning usuvad, et jumalikkus ja armastus on omavahel seotud.
 5. Сам погибай, а товарища выручай. (Sure ise, päästa kaaslast): See väljend kajastab solidaarsust ja valmisolekut ohverdada enda heaolu sõprade, perekonna või riigi nimel. Venelaste jaoks on oluline üksteist toetada ja väljendada ühiseid väärtusi.
 6. Все должно быть по справедливости. (Kõik peab olema õiglane): Venelased väärtustavad õiglust ja võrdsust ning püüavad näha ühiskonnas õiglasi struktuure ja otsuseid.
 7. Семья и дети. (Perekond ja lapsed): Perekond on venelaste jaoks väga oluline. Nad hindavad tugevaid peresidemeid ja panustavad oma laste heaolusse ja haridusse.
 8. Родина - Мать. (Kodumaa on ema): Venelased tunnevad tugevat sidet oma kodumaaga ning väljendavad sageli sügavat armastust ja lojaalsust Venemaa suhtes.
 9. Терпение. Труд. Победа. (Kannatlikkus. Töö. Võit): Need sõnad peegeldavad venelaste kultuuris olulisi väärtusi. Nad usuvad, et edukas saavutamine nõuab kannatlikkust ja töökust. Venelased on sageli valmis pingutama ja ületama takistusi, et saavutada oma eesmärke ning usuvad, et pühendumus ja järjekindlus viivad võiduni.
 10. Мы можем все. (Me suudame kõike): See väljend väljendab venelaste usku oma võimekusse ja enesekindlust. Nad on sageli sihikindlad ning usuvad, et kui nad panevad piisavalt pingutusi, on neil võimalik saavutada mis tahes eesmärke.
 11. Россия - великая наша держава. (Venemaa - meie suur riik): Venelased tunnevad sügavat uhkust oma riigi ja selle ajaloo üle. Nad peavad Venemaad suureks ja tähtsaks maailma riigiks ning on uhked selle üle, mis Venemaa on saavutanud ja milline on selle roll rahvusvahelisel areenil.
 12. Нам чужого не надо, но и свое не отдадим. (Meile pole võõrast vaja, kuid ka oma asju me ei anna ära): See väljend rõhutab venelaste enesekindlust ja soovi kaitsta oma huve ning omaväärtusi. Venelased on uhked oma kultuuri, keele ja identiteedi üle ning nad on valmis kaitsma oma pärandit ja suveräänsust.

teisipäev, 16. mai 2023

Valik päringu tehnikaid (prompt engineering) ChatGPT jaoks koos näidetega

 

TehnikaKirjeldus
Konteksti pakkumineRelevante teabe või konteksti lisamine päringule, et aidata mudelil ülesannet paremini mõista ja täpsemaid vastuseid genereerida.
Vormingu täpsustamineSoovitud vastuse vormingu selge määratlemine päringus, et tagada mudelilt vastav vorming, näiteks loend, eraldatud märkidega jne.
Juhendamine samm-sammultKomplekssete ülesannete murdmine väiksemateks sammudeks ja mudeli suunamine mõtlema samm-sammult, et saada üksikasjalikumaid ja struktureeritumaid vastuseid.
Pikkuse kontrollimineSoovitud vastuse pikkuse täpsustamine päringus, et tagada mudeli poolt genereeritud lühikesed või detailsemad vastused vastavalt vajadusele.
Näidete kasutamineNäidete sisestamine päringusse ja vastavate väljundite esitamine mudelile, et aidata tal mõista soovitud käitumist ning üldistada seda sarnastele juhtumitele.
Siin on mõned näited promptide kujundamise tehnikatest eesti keeles:

Konteksti pakkumine:
Päring: "Loe järgmist lõiku ja kirjuta selle põhjal kokkuvõte. Lõik: 'Eestis on suvine kuumalaine toonud kaasa rekordilised temperatuurid. Meteoroloogid prognoosivad jätkuvat kuumust ja päikesepaistet lähinädalateks. Kirjuta kokkuvõte järgneva 2-3 lausega.'"

Vormingu täpsustamine:
Päring: "Palun genereeri loend ja pane iga soovitus eraldi reale. Soovita kolme parimat restorani Tallinnas."

Juhendamine samm-sammult:
Päring: "Selgita järgnevate sammude abil, kuidas vahetada auto rehvi: 1. Eemalda rattapoldid. 2. Tõsta auto tõstukile. 3. Eemalda vana rehv. 4. Paigalda uus rehv. 5. Kinnita rattapoldid."

Pikkuse kontrollimine:
Päring: "Kirjuta ühe lausega, milline on sinu lemmikraamat ja miks see sulle meeldib."

Näidete kasutamine:
Päring: "Loe järgnevad näited ja genereeri sarnaseid lühilugusid: 1. Peategelane ärkas hommikul üles ja avastas, et ta oli muutunud hiireks. 2. Üksildane mereröövel seilas avamerel ja otsis aaret. 3. Noor detektiiv sai salapärase ülesande lahendada kadunud teemantide juhtum."