Blogiarhiiv

neljapäev, 28. september 2023

Valik avalikke registreid • karistusregister;

 • isikut tõendavate dokumentide andmekogu

 • rahvastikuregister;

 • Infosüsteem POLIS;

 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste register

 • maksukohustuslaste register

 • töötamise register

 • kohtute infosüsteem;

 • täitemenetlusregister;

 • liiklusregister

 • laevakinnistusraamat;

 • riigi personali-ja palgaarvestuse andmekogu.

esmaspäev, 25. september 2023

Vene - Ukraina sõda | 38. nädal

 

Interaktiivne Google Map

38. nädala tähtsamad sündmused:

 • Ukraina ja Ida-Euroopa riikide viljatüli
 • 18.09: GUR: Tškalovski lennuväljal rikkusid diversandid kaks lenukit ja ühe kopteri
 • 20.09: GUR: Krimmis  Inkermanis sai tabamuse sai juhtimispunkt
 • 22.09: Tabamuse sai Musta mere laevastiku staap
 • 23.09: Tabamuse sai 13. laevaremonditehase dokk. Vigastada sai dessantlaev ja allveelaev

kolmapäev, 20. september 2023

Nullsumma mängNullsumma mäng on mängu- ja majandusteooria mõiste, mis kirjeldab olukordi, kus ühe osapoole võit on teise osapoole kaotus. 

See tähendab, et mängu tulemus on alati null, sest võitude ja kaotuste summa on võrdne. Nullsumma mängus ei ole võimalik saavutada koostööd ega ühist kasu, vaid ainult konkurentsi ja vastasseisu. 

Näiteks on nullsumma mängud pokker, male, sõda, kauplemine ja ressursside jagamine. 

Nullsumma mängude vastandid on nullist erinevad mängud, kus osapoolte võidud ja kaotused ei ole alati võrdsed ja võivad olla positiivsed või negatiivsed. Sellistes mängudes on võimalik leida koostöö- ja kompromisslahendusi, mis suurendavad kõigi osapoolte heaolu. Näiteks on nullist erinevad mängud hääletamine, läbirääkimised, sotsiaalsed dilemmad ja avalikud hüved. 

Pilt: Bing Image Creator

esmaspäev, 18. september 2023

Vene - Ukraina sõda | 37. nädal

 

Interaktiivne Google Map

37. nädala tähtsamad sündmused:

 • 11.09: Ukraina väed vabastasid Boiko naftatornid Mustal merel
 • 13.09: Sevastoopolis hävisid raketirünnaku tagajärjel remondis olnud dessantlaev ja allveelaev
 • 16.09: Poola, Ungari ja Slovakkia trotsivad Euroopa Liitu ja pikendavad Ukraina teravilja impordile kehtestatud ajutist keeldu
 • 17.09: Kaheksa kuud okupeeritud Klišijivka on vabastatud

pühapäev, 17. september 2023

Eelarve koostamine Prokrustese sängi meetodil


Termin "Prokrustese säng" kasutatakse sageli ka eelarve koostamise kontekstis, et kirjeldada olukorda, kus eelarvearvud sunnitakse sobima kindlatesse raamidesse või standarditesse, hoolimata sellest, kas need arvud on tegelikkusega kooskõlas või mitte. See võib viidata olukorrale, kus eelarvekoostajad moonutavad või kohandavad andmeid eelarvega sobitamiseks, isegi kui see ei kajasta tõelist olukorda. 

Eelarve koostamine peaks tegelikult põhinema objektiivsetel andmetel ja realistlikel prognoosidel ning see peaks arvestama organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Prokrustese sängi vältimiseks on oluline, et eelarveprotsess oleks aus ja läbipaistev, et vältida andmete moonutamist või moonutamist, et need sobiksid eelarveraamidesse. 

Eelarve koostamisel on oluline arvestada tegelike kulude ja tuludega ning vältida liiga optimistlikke või pessimistlikke prognoose. Eelarve peaks olema praktiline tööriist, mis aitab organisatsioonil oma ressursse tõhusalt hallata ja oma eesmärke saavutada. 

Kokkuvõttes, eelarve koostamisel on oluline vältida Prokrustese sängi ja tagada, et eelarve peegeldaks tõelist olukorda ning aitaks organisatsioonil edukalt toimida.

esmaspäev, 11. september 2023

Vene - Ukraina sõda | 36. nädal

 

Interaktiivne Google Map

36. nädala tähtsamad sündmused:

 • 04.09: putin ja Erdogan arutasid Sotšis viljalepet, kuid kokkuleppele ei jõudnud
 • Odessa oblasti lõunasadamaid rünnanud droonide prügi kukkus Rumeenia alale
 • 06.09: Blinken Kiievis, kaasas miljardi suurune abipakett Ukrainale
 • Kostjantõnivkat tabas raketirünnak turgu - 17 hukkunut. Vene pool püüdis aktiivselt süüdistada Ukrainat
 • Venemaa korraldas ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina aladel pseudovalimisi
 • Zaporižžja tuumajaaama läheduses registreeris IAEA nädala jooksul 20 plahvatust

laupäev, 9. september 2023

Ülesande lahendamise kiirus versus täpsus - sissetuleku dilemma

Ülesande lahendamise täpsus ja ajakulu on veel üks oluline dilemma, mis võib mõjutada sissetuleku teenimist. See dilemmas keskendutakse täpsusele ja ajakulule ning kaalutakse, kuidas need mõjutavad teie tulusid ja karjääri. Siin on selle dilemmaga seotud kaalutlused: 

Täpsus
Täpsus on oluline eriti olukordades, kus vead võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, näiteks meditsiinis, lennunduses või finantsvaldkonnas. 
Täpne töö võib suurendada teie usaldusväärsust ja mainet ning võib avada uusi võimalusi karjääri edendamiseks. 
Täpne töö võib samuti aidata vähendada riske ja kulusid, mis võivad tulla hiljem, kui vigu ei tuvastata ja parandata õigeaegselt. 

Ajakulu
Ajakulu on oluline ressurss, eriti konkurentsivõimelistes töökeskkondades, kus tähtajad on tihedad. 
Kiire töö võib viia suurema tootlikkuseni ja võimaldada teil täita rohkem ülesandeid lühema aja jooksul. 
Ajakulu võib olla seotud ka töö- ja elukvaliteedi tasakaaluga. Liiga suur ajakulu võib põhjustada stressi ja pereelu või isikliku aja puudumist. 

Kuidas leida tasakaalu täpsuse ja ajakulu vahel sissetuleku teenimisel? 

Siin on mõned juhised: 
 1. Prioriteetide seadmine: Määrake, millal on kõige olulisem täpsus ja millal tuleb kiiremini töötada. See võib varieeruda sõltuvalt teie tööst ja konkreetsest olukorrast. 
 2. Efektiivsuse suurendamine: Kasutage tööd lihtsustavaid tööriistu ja protsesse, et suurendada oma tootlikkust ja vähendada ajakulu, ilma et see mõjutaks täpsust. 
 3. Enesetäiendamine: Täiendage oma oskusi ja teadmisi, et saaksite täpsemalt töötada lühema ajaga. See võib muuta teid efektiivsemaks ja vähendada vigade riski. 
 4. Kommunikatsioon: Olge oma ülemustega ja meeskonnaga avatud suhtlemisel. Arutage, millistele ülesannetele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja millistel juhtudel on kiireloomuline. 
 5. Ajaplaneerimine: Planeerige oma päev, nädal või kuu hoolikalt, et leida tasakaal ajakulu ja täpsuse vahel. Prioriteetide seadmine aitab teil olla produktiivsem ja täpsem. 
Lõppkokkuvõttes sõltub tasakaalu leidmine täpsuse ja ajakulu vahel teie konkreetses olukorras ja tööst. Parimaks tulemuseks on tavaliselt see, kui suudate neid kahte aspekti tasakaalustada vastavalt oma eesmärkidele ja töötingimustele.

esmaspäev, 4. september 2023

Vene - Ukraina sõda | 35. nädal

 

Interaktiivne Google Map

35. nädala tähtsamad sündmused:

 • Zelenskõi teeb Ukraina parlamendile ettepaneku võrdsustada sõjaseisukorra ajaks korruptsioon riigireetmisega. Areteeritakse oligarh Kolõmaiski ja kaitseminister Reznikov astub tagasi
 • 29.08: Pihkva lennuvälja ründas drooniparv. Vigastusi sai neli IL-76 lennukit , kaks lennukit põles ära
 • 30.08: Bahmuti lähedal hukkus lahingumissioonil kuus Ukraina kopteripilooti

pühapäev, 3. september 2023

Eesti julgeolek | AUGUST 2023

 

Eesti julgeolekut mõjutavat mitmed komponendid: eelkõige Vene-Ukraina sõda, Eesti siseasjad, suhted NATO ja Euroopa Liiduga, sündmused naaberriikides, aga ka mujal välismaal toimuvad arengud. Antud ülevaade käsitleb sündmused august 2023.


Olukorra hinnang: stabiilne - nii siseriiklikult kui välismaal kontrollimatult arenevaid Eesti julgeolekut ohustavaid sündmusi augustis ei toimunud.


 1. Vene-Ukraina sõda

 2. Eesti siseasjad

 3. NATO ja Euroopa Liit

 4. Sündmused naaberriikides

 5. Muu välismaa


Vene-Ukraina sõja võtmesündmused augustis:

 • Poola toob wagnerlaste eest kaitseks Valgevene piirile kokku 10 000 meest

 • Droonid ründavad Moskvat ja Venemaa lennuvälju (Soltse, Šaikovka, Kurski ja Pihkva lennuväli, mis asub Eesti piirist linnulennult ca. 30 km kaugusel), samuti objekte okupeeritud Krimmis

 • Alla tulistati lennuk Wagneri juhtide Prigožini ja Utkiniga
  Allikas: OSINT OÜ Vene-Ukraina sõja nädalaülevaated


Eesti julgeolekut puudutavad võtmesündmused augustis:

 • Peaminister Kallase pere Venemaa vedude skandaal

 • Kaitseminister Tsahkna huvide konflikt (omandus sõjaväehaiglaid valmistavas ettevõttes), mis nüüdseks on lahenenud

 • Vene e-viisa võimalus eestlastele

 • Konflikt presidendi kantselei ja valitsuse vahel

 • Ülikooli lastetute naiste uuring, kus eirati isikuandmetekaitse seadust

 • Eestist on kasvanud eksport Kesk-Aasia vabariikidesse. Ilmselt püütakse sanktsioonidest kõrvale hiilida

 • Narva linnas vahetus võim

 • Uue erakonna KOOS liikmete arv on kasvanud mai alguse 500lt liikmelt 740ni septembri alguses.

 • Eestis on endiselt vilepuhuja seadus vastu võtmata

 • Riik ostis Nursipalus polügoni laiendamiseks vajaliku kinnistu viis korda kõrgemalt turuhinnast

 • Erinevatel põhjustel (probleemid Soomes) on börsielekter taas kallinemas
  Allikas: Raadio2 jutusaade “Olukorrast riigis”


NATO ja Euroopa Liit:

 • Eestis oli visiidil NATO õhuvägede väejuhatuse ülem

 • NATO ametnik: Ukraina võiks loovutada alasid vastutasuks liikmelisusele

 • Euroopa Liidus jõustus digitaalteenuste seadus (suured sotsiaalmeedia võrgud peavad kiiresti kõrvaldama ebaseadusliku sisu)Allikas: Kuku Raadio jutusaade “Välismääraja”


Sündmused naaberriikides:

 • 18.08: Leedu sulges kaks piiripunkti Valgevene piiril

 • 28.08: Poola ja Balti riigid sulgevad vajadusel Valgevene piiri

 • Rootsi SÄPO tõstis 17.08 terroriohu taset 3lt pallilt 4le (5 palli skaala)

 • 31.08: Rootsi linnades kärgatas öösel neli plahvatust


 • Vene rubla on nõrgenenud kursile 100 rubla = 1 euro. Kui Vene keskpank tõstis intressi 12.5%-ni, siis nõrgenemine peatus

 • Vene ja Valgevene esindajaid Nobeli preemia kätteandmisele ei kutsuta

 • 24.08: Läti president usaldas uue valitsuse moodustamise Siliņale. 14.08: Läti peaministri Krišjānis Kariņši valitsus astus tagasi

 • Leedu pangad maksid II kvartalis 56 miljonit eurot "solidaarsusmaksu"

Allikas: BNS


Sündmused mujal:

 • Riigipöörded Nigeris ja Gabonis

 • Hiina majandus aeglustub

 • USA justiitsminister nimetas Bideni poja tegevust uurima eriprokuröri

 • Hiina: USA sõjaline abi kahjustab Taiwani julgeolekut

 • Türgi keskpank tuli neljapäeval välja üllatusliku otsusega kergitada hüppeliselt intressimäärasid 25 protsendile

 • USA kehtestas Ungari kodanikele reisipiirangud

Allikas: BNS


Kokkuvõte:
Peaminister Kaja Kallase mehe seotus äridega Venemaal on sundinud Kallast meediale korduvalt valetama ja rikkunud Eesti sanktsioonide eest võitleja maine maailmas.
Ukraina droonirünnakud Venemaa strateegiliste objektide pihta on jõudnud Eesti külje alla Pihkva lennuväljale. Venemaa pooldajad kasutavad rünnakut ära, et levitada sõnumit justkui oleks droonid startinud Eestist.
Eestis on poliitiliselt aktiveerimas kremlimeelsed, paljud neist astuvad erakonna KOOS liikmeteks.