Blogiarhiiv

laupäev, 27. mai 2023

Väärinfo liigid

 


Desinformatsioon (disinformation):

Desinformatsioon on tahtlikult levitatud valeinfo, mis on loodud inimeste eksitamiseks, avaliku arvamuse mõjutamiseks või teatud eesmärkide saavutamiseks. Selle eesmärk võib olla poliitiline, majanduslik, ideoloogiline või muu sarnane. Desinformatsioon võib hõlmata valeandmeid, väljamõeldud lugusid, manipuleeritud fotosid või videoid ning võib levida erinevate kanalite, nagu sotsiaalmeedia või propagandameedia, kaudu.

Eksitav info (misinformation):

Eksitav info on ebaõige või ebatäpne info, mis võib olla tahtlikult või tahtmatult levitatud, kuid ilma selge kavatsuseta eksitada või kahjustada. See võib tuleneda valest tõlgendamisest, vigadest, spekulatsioonidest või teabe puudumisest. Eksitav info võib levida kiiresti läbi erinevate kanalite, sealhulgas meedia, interneti või suhtlusvõrgustike.

Kahjustav info (malinformation):

Kahjustav info on tahtlikult levitatud vale või moonutatud info, mille eesmärk on teistele kahju tekitada, neid laimata, solvata või diskrediteerida. Selle võib olla loonud kellegi isiklikud huvid, vaenulikkus või soov kahjustada kellegi mainet. Kahjustav info võib sisaldada valeväiteid, laimu, isiklikke rünnakuid või muud agressiivset sisu.

On oluline märkida, et kuigi need mõisted erinevad üksteisest, võivad piirid nende vahel olla mõnikord hägused, kuna info levik ja tõlgendamine võivad olla keerulised ning kavatsused võivad olla raskesti kindlaks määratavad.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar