Blogiarhiiv

esmaspäev, 31. juuli 2023

Vene - Ukraina sõda | 30. nädal

 Google Map

30. nädala tähtsamad sündmused:

 • Moskvat rünnati droonidega esmaspäeval ja pühapäeval
 • Venemaa ründab Ukraina viljaterminaale
 • Ukraina on mitmel korral rünnanud Krimmi drooni parvedega - edutult
 • Venemaa pommitas kahel korral Maosaart
 • Sumõ piirialad on pideva tule all
 • Valgevenes tegutsev Wagner hirmutab Poolat

laupäev, 29. juuli 2023

.mil domeeni vahetus .ml vastu e-kirjavahetuses
Kui meiliaadressid, mis lõppevad ".mil" domeeniga (mis on seotud USA sõjaväe ja sõjaväeliste organisatsioonidega), vahetatakse ".ml" domeeni vastu (mis on seotud Maldiividega), võib see tõepoolest viia tõsiste turvaprobleemideni, sealhulgas USA sõjaväe ja sõjalise teabe ohustamiseni.

Sõjaväe ja sõjaliste organisatsioonide meiliaadressid lõppevad tavaliselt ".mil" domeeniga, mis tagab nende turvalisuse ja identiteedi. Kui nende aadressid vahetatakse ".ml" domeeni vastu, võivad petturid või häkkerid saada võimaluse võltsida e-kirju, näida legitiimsete organisatsioonide esindajatena ja saada juurdepääsu tundlikule sõjalisele teabele või muule konfidentsiaalsele infole.

Sellise tegevuse tulemuseks võib olla USA sõjaliste operatsioonide, taktikate ja strateegiate ohustamine ning kogu riigi julgeolekule tõsiste ohtude tekitamine.

Sõjalised organisatsioonid peavad olema eriti ettevaatlikud ja järgima rangeid turvameetmeid, et kaitsta oma meiliaadresse ja domeene võimalike pettuste või häkkerirünnakute eest. Sõjaväeliste asutuste ja organisatsioonide töötajatele võidakse anda ka spetsiaalset koolitust, et nad saaksid ära tunda potentsiaalsed ohud ja käituda vastavalt turvaprotokollidele.

Kokkuvõttes on selline tegevus, kus sõjaväe ".mil" domeenid vahetatakse "ml" domeenide vastu, väga ohtlik ja võib põhjustada tõsiseid tagajärgi sõjalisele julgeolekule ja riigi huvidele. Sõjalise teabe turvalisuse tagamiseks on hädavajalik rakendada tõhusaid küberkaitsemeetmeid ja järgida parimaid turvapõhimõtteid.

esmaspäev, 24. juuli 2023

Vene - Ukraina sõda | 29. nädal

 


Google Map


29. nädala tähtsamad sündmused:

 • 17.07 sai Kertši sild järjekordse tabamuse, seekord meredroonilt
 • Vene väed ründavad Kupjanski suunal
 • Järjest rohkem wagnerlasi jõuab Valgevenesse, osad harjutavad koos valgevenelastega Poola piiri ääres
 • Venemaa tulistab kättemaksuks silla eest igaõiselt Odessat ja Mõkolaivi sadamaid
 • Ukraina korraldab Krimmis erinevat sorti rünnakuid
 • USA keeldub Ukrainale kaugmaarakette saatmast

Kuidas käib iseenda aja varastamine? Mida muuta?

 


Iseenda aja varastamine viitab olukorrale, kus inimene raiskab oma aega tegevustele, mis ei too talle kasu, ei aita tal saavutada eesmärke ega toeta tema heaolu. See võib juhtuda teadlikult või teadmata ning võib olla seotud erinevate käitumisviisidega. Siin on mõned näited, kuidas inimesed võivad iseendale aega varastada:

 1. Liigne sotsiaalmeedia kasutamine: Pidev sotsiaalmeedia skrollimine ja sellesse süvenemine võib süüa märkimisväärse osa päevast, ilma et see tooks reaalset kasu või täitmistunnet.
 2. Edasilükkamine ja viivitamine: Kui inimene lükkab olulised ülesanded edasi ning kulutab aega tegevustele, mis on meelelahutuslikud või vähem olulised.
 3. Liigne televiisori vaatamine: Kui inimene kulutab tundide kaupa televiisori ees istumisele, jälgides sisu, mis ei ole hariv või inspiratsiooniallikas.
 4. Mittemidagiütlevad tegevused: Kui inimene tegeleb päevast päeva tegevustega, mis ei aita tal kasvada, õppida, areneda või saavutada oma eesmärke.
 5. Suutmatus seada piire: Kui inimene ei oska öelda "ei" teiste taotlustele ja nõudmistele, võib ta end pidevalt teiste jaoks kurnata, jättes vähe aega enda jaoks.

Aja varastamine iseendale võib viia produktiivsuse languseni, madalama enesehinnanguni ja kahjustada üldist heaolu. Selle asemel, et iseendale aega varastada, on oluline õppida oma aega tõhusalt kasutama, seada prioriteete ning keskenduda tegevustele, mis toovad tõelist rahulolu, kasvu ja rõõmu.

Selleks võib olla kasulik:

 • Planeerida päev ette ja seada selged eesmärgid.
 • Määrata kindlad ajad teatud tegevustele, sealhulgas puhkamisele ja enesehooldusele.
 • Õppida ütlema "ei" tegevustele, mis ei teeni enda ega teiste huve.
 • Leida tasakaal meelelahutuslike ja kasulike tegevuste vahel.
 • Olla teadlik ajakasutusest ning vältida ajavargusi.

Igaüks võib aeg-ajalt endale aega varastada, kuid teadlikkuse ja tahtejõuga saab seda harjumust muuta ning suunata aeg tegevustesse, mis toovad isiklikku kasu, enesetäiendamist ja rahulolu.

esmaspäev, 17. juuli 2023

Vene - Ukraina sõda | 28. nädal

 Google Map

28. nädala tähtsamad sündmused:

 • Ukrainlastel on plaan Bahmut ümber piirata
 • Berdjanski kandis sai Vene kindral pihta ja surma
 • Vilniuse NATO kohtumine ei olnud Ukraina jaoks ideaalne
 • Wagner korraldab Valgevenes väljaõpet
 • Lõppes Musta mere viljalepe

kolmapäev, 12. juuli 2023

Rooma Klubi - "Kasvu piirid" (Limits to Growth), 1972

 Rooma Klubi, mis asutati 1968. aastal, oli mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk oli uurida ja edendada arusaamist globaalsetest probleemidest ning nende mõjust inimkonnale ja keskkonnale. Rooma Klubi töötas välja 1972. aastal "Kasvu piirid" (Limits to Growth) raporti, milles keskenduti maailma populatsiooni kasvu ja ressursside piiratuse teemale.

"Kasvu piirid" raportis toodi välja 10 põhilist rendi (rendi on sõna "trend" taandatud vorm), mis kirjeldasid võimalikke tulevikusündmusi ja nende mõju:

 1. Populatsiooni kasv: Arvestades eksponentsiaalset populatsiooni kasvu, kerkib esile küsimus, kuidas inimesed saavad jätkusuutlikult kasvada piiratud ressurssidega planeedil.
 2. Tööstuslik tootmine: Industrialiseerimine ja kasvav tarbimine viivad ressursside ülekasutamisele, reostusele ja keskkonna kahjustamisele.
 3. Toit: Toitlustamiseks vajalikud ressursid (nagu maa, vesi, energia) on piiratud ning nende kasutamisel ja jaotamisel esineb väljakutseid.
 4. Saaste: Resursside tarbimisega kaasneb jääkproduktide tootmine, mis võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.
 5. Tööstuslik areng: Tööstuslik tegevus ja sellest tulenevad muutused võivad mõjutada keskkonda, loodusvarasid ja sotsiaalset dünaamikat.
 6. Energiavarud: Fossiilkütuste ammendumine ja alternatiivsete energiaallikate väljatöötamine on tähtsad, kuna energia on oluline majanduse toimimiseks.
 7. Mineraalivarud: Piiratud maavarade (nt raud, alumiinium) kasutamine majanduses nõuab tõhusamat ressursside kasutamist ja ringlussevõttu.
 8. Põllumajanduslik tootmine: Põllumajanduslik tootmine ja selle mõju keskkonnale ning toidu kättesaadavusele vajavad jätkusuutlikku lähenemist.
 9. Kapitaliinvesteeringud: Investeeringute mõju majandusele ja keskkonnale peaks olema tasakaalus, võttes arvesse pikaajalisi tagajärgi.
 10. Teadus ja tehnoloogia: Innovatsioon, teaduslikud edusammud ja tehnoloogia areng võivad olla võtmeks globaalsete probleemide lahendamisel, kuid nende kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Need rendid aitasid juhtida tähelepanu probleemidele, mis võivad tekkida ressursside piiratuse ja keskkonnakahjude tõttu. Kuigi Rooma Klubi prognoosid ja analüüsid on aastate jooksul olnud vastuolulised, on nende töö olnud oluline panus globaalsete probleemide mõistmiseks ja aruteluks.

NB! Kokkuvõtte on teinud ChatGPT

esmaspäev, 10. juuli 2023

Vene - Ukraina sõda | 27. nädal

 Google Map

27. nädala tähtsamad sündmused:

 • Lahing Bahmuti pärast muutub jälle oluliseks
 • Lvivi tabas raketirünnak
 • Zelenski tegi ringsõidu Ida-Euroopa riikides ja Türgis
 • Türgi lasi vabaks Azovi komandörid
 • Poola saadab piirile 1000 sõjaväelast ja 200 ühikut tehnikat
 • Türgi president surub Venemaale peale viljaleppe pikendamist
 • Kertši silla lähedal tulistati alla tiibrakett

esmaspäev, 3. juuli 2023

Vene - Ukraina sõda | 26. nädal

 Google Map

26. nädala tähtsamad sündmused:

 • Zaporižžja tuumajaama ümber jätkub keeruline olukord
 • Prigožini ärid ja Wagner aetakse Venemaalt välja
 • CIA juht käis juunis Kiievis salavisiidil
 • Ukrainlased hoiavad Antonovka sillapead