Blogiarhiiv

kolmapäev, 17. mai 2023

Venelaste tosin identiteedi punkti koos kommentaaridega

 1. Чтить великих предков. (Austada suuri esivanemaid): Venelased hindavad oma ajalugu ja suurte esivanemate panust. Nad austavad tuntud kirjanikke, kunstnikke, teadlasi, poliitikuid ja teisi isikuid, kes on andnud olulise panuse Venemaa kultuuri ja ajaloo kujundamisel.
 2. Спасибо деду за Победу. (Aitäh vanaisale võidu eest): Sõjaga seotud mälestused, eriti Teise maailmasõja võit, on venelastele väga olulised. Nad väärtustavad ja austavad sõjas osalenud põlvkondi, kes panid tohutuid pingutusi ja ohverdasid end riigi nimel.
 3. Человек человеку брат. (Inimene on inimesele vend): See väljend rõhutab solidaarsust ja vastastikust toetust inimeste vahel. Venelased peavad oluliseks üksteise aitamist, ühistegevust ja perekonna ning kogukonna sidusust.
 4. Бог есть Любовь. (Jumal on armastus): Vene õigeusk on sügavalt juurdunud venelaste kultuuris ja identiteedis. Nad peavad usku oluliseks ning usuvad, et jumalikkus ja armastus on omavahel seotud.
 5. Сам погибай, а товарища выручай. (Sure ise, päästa kaaslast): See väljend kajastab solidaarsust ja valmisolekut ohverdada enda heaolu sõprade, perekonna või riigi nimel. Venelaste jaoks on oluline üksteist toetada ja väljendada ühiseid väärtusi.
 6. Все должно быть по справедливости. (Kõik peab olema õiglane): Venelased väärtustavad õiglust ja võrdsust ning püüavad näha ühiskonnas õiglasi struktuure ja otsuseid.
 7. Семья и дети. (Perekond ja lapsed): Perekond on venelaste jaoks väga oluline. Nad hindavad tugevaid peresidemeid ja panustavad oma laste heaolusse ja haridusse.
 8. Родина - Мать. (Kodumaa on ema): Venelased tunnevad tugevat sidet oma kodumaaga ning väljendavad sageli sügavat armastust ja lojaalsust Venemaa suhtes.
 9. Терпение. Труд. Победа. (Kannatlikkus. Töö. Võit): Need sõnad peegeldavad venelaste kultuuris olulisi väärtusi. Nad usuvad, et edukas saavutamine nõuab kannatlikkust ja töökust. Venelased on sageli valmis pingutama ja ületama takistusi, et saavutada oma eesmärke ning usuvad, et pühendumus ja järjekindlus viivad võiduni.
 10. Мы можем все. (Me suudame kõike): See väljend väljendab venelaste usku oma võimekusse ja enesekindlust. Nad on sageli sihikindlad ning usuvad, et kui nad panevad piisavalt pingutusi, on neil võimalik saavutada mis tahes eesmärke.
 11. Россия - великая наша держава. (Venemaa - meie suur riik): Venelased tunnevad sügavat uhkust oma riigi ja selle ajaloo üle. Nad peavad Venemaad suureks ja tähtsaks maailma riigiks ning on uhked selle üle, mis Venemaa on saavutanud ja milline on selle roll rahvusvahelisel areenil.
 12. Нам чужого не надо, но и свое не отдадим. (Meile pole võõrast vaja, kuid ka oma asju me ei anna ära): See väljend rõhutab venelaste enesekindlust ja soovi kaitsta oma huve ning omaväärtusi. Venelased on uhked oma kultuuri, keele ja identiteedi üle ning nad on valmis kaitsma oma pärandit ja suveräänsust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar