Blogiarhiiv

kolmapäev, 24. mai 2023

Kommunikatsiooni reeglid ajakirjdusliku rünnaku vastu ja tegutsemisskeem

Ajakirjanduslik rünnak võib olla tõsine väljakutse, kuid kommunikatsiooni reeglite järgimine võib aidata vastata sellele professionaalsel ja tõhusal viisil. Siin on mõned olulised reeglid ajakirjandusliku rünnaku vastu:

 1. Säilita rahulikkus ja professionaalsus: Oluline on säilitada rahulikkus ja mitte laskuda emotsioonide või vihakõne tasemele. Olles professionaalne, aitad tugevdada oma usaldusväärsust ja usaldust lugejate või vaatajaskonna seas.
 2. Kontrolli teavet: Veendu, et saad kogu vajaliku teabe ja faktid enne vastamist ajakirjanduslikule rünnakule. Kontrolli allikaid, kinnita andmeid ja otsi täielikku pilti enne avaliku vastuse andmist.
 3. Vastamine adekvaatse ajaraamistiku piires: Reageeri rünnakule õigeaegselt, et vältida spekulatsioonide või valeinformatsiooni levikut. Kiire ja adekvaatne vastus aitab hoida kontrolli olukorra üle.
 4. Selgita oma seisukohta: Selgita oma seisukohta, faktide alusel, ilma emotsioonidele liigselt toetumata. Paku põhjendusi ja tõendusmaterjali, et toetada oma seisukohta ja kummutada võimalikud valed või eksitavad väited.
 5. Jää avatuks dialoogile: Võimalda ajakirjanikel küsimusi esitada ja vasta nendele viisil, mis näitab sinu valmisolekut avatud ja konstruktiivseks dialoogiks. Ära ignoreeri küsimusi, vaid vasta ausalt ja selgelt.
 6. Pöördu õiguste kaitseks spetsialistide poole: Kui rünnak hõlmab ebaseaduslikku tegevust, valeta teavet või laimu, pöördu juriidiliste ekspertide poole, et kaitsta oma õigusi ja kaaluda õiguslikke meetmeid vastavalt kohalikele seadustele.
 7. Õpi ja paranda: Iga rünnak võib olla õppimisvõimalus. Hinda oma vastust, analüüsi olukorda ja tee vajadusel muudatusi kommunikatsiooni strateegias, et tulevikus paremini toime tulla sarnaste olukordadega.

On oluline märkida, et iga ajakirjandusliku rünnaku olukord võib olla erinev, ja seetõttu võib vastamisviis ja kommunikatsioonireeglid varieeruda. Konsulteeri alati oma organisatsiooni kommunikatsioon.

Tegutsemisskeem

 1. Kogu ja analüüsi teavet:

  • Kogu kõik olemasolev teave rünnaku kohta.
  • Analüüsi allikaid ja kontrolli fakte.
  • Mõista olukorra täielikku pilti.
 2. Määratle vastuse eesmärk:

  • Selgita selgelt, milline on vastuse eesmärk.
  • Kas soovid selgitada faktivigu, vaidlustada ebatäpseid väiteid või kummutada valeinformatsiooni?
 3. Kujunda vastusstrateegia:

  • Säilita rahulikkus ja professionaalsus.
  • Kasuta faktidel ja tõenditel põhinevat lähenemist.
  • Olge selge ja konkreetne oma vastustes.
  • Vältige süüdistamist või vasturünnakuid.
 4. Koosta avalik vastus:

  • Alguses väljenda muret rünnaku üle ja kinnita, et oled teadlik sellest.
  • Selgita faktivigu või väärarusaamu, toetudes tõenditele.
  • Ole lühike, selge ja konkreetne.
  • Võimalusel paku täiendavat teavet või selgitusi, et täita lünklikke teadmisi.
 5. Jälgimine ja reageerimine:

  • Jälgi vastuse mõju ja avalikkuse tagasisidet.
  • Vajadusel reageeri täiendavate avalike avaldustega või kohanda vastuse strateegiat vastavalt olukorrale.
 6. Sisekommunikatsioon:

  • Jaga teavet vastuse kohta oma meeskonnaga.
  • Veendu, et organisatsioon kõneleb ühest suust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar