Blogiarhiiv

teisipäev, 11. aprill 2023

Tausta uurimise elemendid ja meelespea

Põhiandmed: See element sisaldab uuritava isiku või organisatsiooni põhiandmeid, nagu nimi, sünniaeg, elukohajärgne aadress ja kontaktandmed. 

Olulised sündmused: See element sisaldab olulisi sündmusi, mis võivad olla seotud uuritava isiku või organisatsiooniga, nagu kohtuasjad, ärilised tehingud või suhted teiste isikutega või organisatsioonidega. 

Suhted: See element sisaldab teavet uuritava isiku või organisatsiooni suhete kohta teiste isikute või organisatsioonidega. Siin võib olla tähistatud, kas tegemist on positiivse või negatiivse suhtega. 

Finantsteave: See element sisaldab uuritava isiku või organisatsiooni finantsandmeid, nagu sissetulek, väljaminekud, varad ja kohustused. 

Ajaskaala: See element sisaldab ajaskaalat, mis kajastab uuritava isiku või organisatsiooni olulisemaid sündmusi ajalises järjestuses. 

Kaart: See element sisaldab kaarti, mis kajastab uuritava isiku või organisatsiooni erinevaid asukohti või piirkondi, kus nad on tegutsenud. 

Allikad: See element sisaldab teavet allikate kohta, kust taustauurija on teavet kogunud ja viiteid dokumentidele, mis tõendavad antud teavet. 

Need elementid on tavaliselt skeemis omavahel seotud noolte abil, mis võivad näidata, millised sündmused on mõjutanud uuritava isiku või organisatsiooni suhteid teiste isikute või organisatsioonidega, näiteks. 

Muidugi võib tausta uurimise skeemides olla ka teisi elemente ja nende paigutus võib varieeruda sõltuvalt uuritava isiku või organisatsiooni eripäradest.

MEELESPEA

Siin on mõned olulised punktid, mida tuleks meeles pidada tausta uurimise ajal: 

Püstita uurimisküsimused: Enne uurimise alustamist peaksid olema selgelt püstitatud uurimisküsimused ja eesmärgid. See aitab keskenduda vajalikule teabele ning vältida liigset infot. 

Kasuta mitmekesiseid allikaid: Info kogumiseks tuleks kasutada mitmeid allikaid, nagu avalikud registrid, uudised, sotsiaalmeedia, ametlikud dokumendid jne. 

Hinda allikate usaldusväärsust: Kontrolli alati allikate usaldusväärsust ja veendu, et info on tõene ja kinnitatud. 

Info korraldamine: Kogutud teave tuleks korraldada ja struktureerida, et seda oleks lihtne analüüsida ja kasutada. 

Tööta süstemaatiliselt: Uurimine peaks olema süstemaatiline ja järjekindel. Keskendu ühele teemale korraga ja vii uurimine lõpule enne järgmise teema juurde liikumist. 

Püüa aru saada suuremast pildist: Tausta uurimise käigus peaks püüdma mõista uuritava isiku või organisatsiooni suuremat pilti ning nende suhteid teiste inimeste ja organisatsioonidega. 

Tee ekraanitõmmiseid ja salvesta viited: Kogu uurimise käigus tuleks säilitada korrektsed ja täielikud andmed ning viited allikatele. 

Järgi seadusi: Uurimine peab olema seaduslik ja vastama asjakohastele õiguslikele nõuetele, nagu andmekaitse ja eraelu puutumatuse seadused. 

Ole ettevaatlik: Tausta uurimine võib olla tundlik protsess, eriti kui uuritakse kellegi isiklikku elu. Seega peaksid taustauurijad olema ettevaatlikud ja austama uuritava isiku või organisatsiooni privaatsust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar