Blogiarhiiv

kolmapäev, 19. aprill 2023

Riigi Teatajas avaldatava kohtukalendri struktuur

Eesti kohtuistungite kava tabel koosneb järgmistest veergudest: 

Kohtuasja number - veerg, kus on näidatud kohtuasja number, mida kohtuistungitel arutatakse. Kohtuasja number on kolmeosaline (kehtib alates 2017.aastast): 
Esimene positsioon (1-12-1234) tähistab kohtuasja liiki:
1 - kuriteoasi
2 - tsiviilasi
3 - haldusasi
4 - väärteoasi
5 - põhiseaduslikkuse järelevalve asi
Teine positsioon (1-12-1234) tähistab kohtuasja registreerimise aastat kohtus
Kolmas positsioon (1-12-1234) tähistab kohtuasja järjekorranumbrit

Istungi pealkiri - veerg, kus on lühike kokkuvõte kohtuasjast, mida arutatakse: isikute nimed, paragrahvid ja muid detaile (näiteks advokaadi nimi)

Kohus/kohtumaja - veerg, kus on näidatud kohtuistungite toimumiskoht - kohtumaja nimi 

Istungisaal - veerg, kus on näidatud kohtuistungi täpsem asukoht - ruumi number. 

Kohtunik - veerg, kus on näidatud kohtuniku nimi, kes arutab kohtuasja. Kohtuasja võib arutada ka mitu kohtunikku, siis on nende nimed eraldatud komaga. 

Istungi aeg - veerg, kus on näidatud kohtuistungi kuupäev ja algusaeg 

Istungi olek - veerg, kus on märgitud istungi staatus. Neid on neli: Toimumata, toimumispäev, tühistatud, edasilükatud


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar